Protect Data Bird

#databird_locmem

Cũng đã khá lâu mình đăng bài

Thôi hôm nay cũng tính *QUÉT LẠI GROUP* để chuẩn bị kiếm hàng ngon đăng típ

Chúc anh em thượng lộ bình an. <3

Bait đấy =]]
#databird_bait


© 2018 Data Bird.